Kannuksen biotuotetehtaasta puhtaan siirtymän jatkojalostuksen alueellinen veturi

Kehitysyhtiö YritysKannus Oy sai 12.1.2024 Keski-Pohjanmaan Liiton rahoituspäätöksen Kannukseen kaavaillun biotuotetehtaan jatkoselvitykselle. Uusi hanke selvittää maatilojen potentiaaliset syötteet ja kiinnostuksen yhteislaitokseen myös Kälviän, Lohtajan, Himangan ja Sievin länsipuolisen alueen osalta. Alkuperäisessä biokaasulaitos-selvityksessä vuonna 2023 tutkittiin Kannuksen omat syötteet, joita löytyikin huomattava määrä – yli 100,000 tonnia vuodessa. Nyt kartoitetaan liiketaloudellisesti kannattavan toiminta-alueen kaikki syötteet, eli alkutuotannon lietteet ja muut mahdolliset syötteiden tuottajat noin 30 kilometrin säteellä suunnitellusta hankealueesta. 

”Syötteiden kokonaispotentiaalin arvioidaan nousevan alueellamme reilusti yli 200,000 tonniin vuodessa, jolloin voidaan puhua jo huomattavan kokoisesta laitoskokonaisuudesta”, summaa hankkeen hallinnoijana toimivan YritysKannuksen toimitusjohtaja Jukka Oravainen.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen AIKO-määrärahalla tehtävässä hankkeessa selvitetään lisäksi mm. mahdollisuudet puhtaan siirtymän tuotantoon osana biotuotetehtaan jatkojalostusta; esimerkiksi vihreän vedyn valmistus biotuotetehtaassa sivuvirtana syntyvästä tislatusta vedestä. Hankkeessa kartoitetaan myös maakunnan biotuotetehtaassa jatkojalostettavia uusia suuren ja keskisuuren teollisuuden sivuvirtoja esimerkiksi Kokkola Industrial Parkin alueelta. Lisäksi pyritään jatkokehittämään alkutuottajalle sopivaa sopimusmallia, joka tukisi suoraan maaseutualueen biosyötepohjaisen tuotannon syntymistä.

”Haluamme aidosti hakea toimintamallia, jossa hyöty ei valu ulkomaille, vaan jatkojalostuksen kautta tuotettu lisäarvo saadaan pidettyä mahdollisimman pitkälti omalla lähiseudulla. Näin alueemme tuottajat eli maatilat pääsevät itse hyötymään tästä lisäarvosta”, alleviivaa Oravainen. ”YritysKannus pyrkii muutenkin aktiivisesti rakentamaan yhteistyötä ja löytämään synergioita alueen muiden biokaasutoimijoiden ja puhtaan siirtymän hankkeiden kanssa.”

Biokaasuhankkeen työrukkasena toimii kannuslainen alkutuotannon pitkäaikainen ammattilainen Ari Isohanni, joka kontaktoi alueen tuottajia tulevien viikkojen aikana. 

”Kyseessä on todella mielenkiintoinen kokonaisuus, oikea maaseutualueellinen suurhanke, josta koko lähialue pääsee toivottavasti tulevaisuudessa hyötymään. Odotan mielenkiinnolla keskusteluja tuottajien kanssa ja koko biotuotetehdashankkeen etenemistä”, toteaa Isohanni.


Lisätiedot:

Jukka Oravainen
Toimitusjohtaja
YritysKannus Oy
040 778 4262