Biokaasun valmistus-, jalostus-, ja käyttömahdollisuudet
- case Kannus 

Hankeessa kerätään Keski-Pohjanmaan alueella biokaasun valmistuksen, jatkojalostuksen ja käytön vaihtoehdoista tehtyjen aikaisempien selvitysten perusteella mallit biokaasun hyödyntämiseksi Kannuksen alueella. Hankkeen toimenpiteet:

1. Määritellään toiminta-alue ja kerätään alueelta data:
- Biokaasun tuotantoon potentiaaliset biosyötteet määrällisesti (maa- ja metsäteollisuus, teollisuuden sivuvirrat, mahdolliset muut lähteet)
- Biokaasun ja/tai tuotantoprosessin muiden tuotosten potentiaaliset käyttäjät lukumäärinä ja megawatteina

2. Tehdään laskelmat potentiaalisten syötteiden pohjalta mahdollisista tuotantomääristä:
- Biokaasu ja/tai LBG
- Tuotantoprosessin muut tuotokset (esim. mädätysjäännöksen sisältämä ravinnepotentiaali, väkilannoitteiden korvattavuus, turvekuivikkeen korvaaminen, jne.).

3. Tehdään objektiiviset taloudelliset laskelmat erilaisista toteutusvaihtoehdoista hankealueelta kerätyn datan pohjalta.
- Maatiloille, metsätiloille, teollisuudelle, raskaaseen liikenteeseen, muuhun jatkojalostukseen, jne.

4. Tuotetaan laskennallisiin faktoihin perustuvia vaihtoehtoja tulevan biokaasutuotannon ja sen ympärille mahdollisesti kerättävien ekosysteemien toteuttamiseen hankealueella. Pyritään löytämään taloudellisesti toteutuskelpoisin malli hankealueelle (hajautettu / keskistetty laitosmalli / hybridi / joku muu)


Selvityshankkeen tulokset:

Yrityskannus_Biotuotetehtaan laskelmat 20230630.pdf
Biokaasutuotannon vaihtoehtoja.pdf